BSN en andere persoonsgegevens van 5.500 kinderen naar verkeerd e-mailadres

Een medewerker van de gemeente Aalten heeft per ongeluk de burgerservicenummers en andere persoonlijke gegevens van alle Aaltenaren van 4 tot en met 23 jaar naar een vreemd e-mailadres gestuurd. De ouders zijn per brief geinformeerd over de situatie en gewaarschuwd voor mogelijke identiteitsfraude.