Arrest over privacy en autorisaties in E-archief

De Hoge Raad bevestigt dat rechtbanken persoonsgegevens moeten verwerken, wat in lijn is met de wettelijke vereisten van de AVG. Hiermee worden de klachten van de man over de opname en het zoeken in het E-archief deels afgewezen. Het blijft onduidelijk of de verwerking van gegevens in het E-archief een ‘verdere verwerking’ betreft zoals bedoeld in de AVG.

Toch oordeelt de Hoge Raad dat deze verwerking verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de gegevensverzameling. De Hoge Raad acht de online publicatie van een privacystatement voldoende om aan de transparantie-eisen van de AVG te voldoen, ondanks dat een actievere informatieverstrekking meestal wordt vereist door toezichthouders. Het huidige autorisatiebeleid van de gerechten voldoet niet aan de AVG-eisen. De Hoge Raad benadrukt het ontbreken van een duidelijk kader voor het toekennen en intrekken van autorisaties, wat verdere verfijning en onderbouwing vereist.

De gerechten krijgen de opdracht om het E-archief te verbeteren, met name op het gebied van autorisaties en de naleving van AVG-normen. Hoewel de klachten van de man grotendeels worden afgewezen, wordt duidelijk dat er nog werk aan de winkel is om het systeem volledig AVG-conform te maken.

Registreer je hier voor een training Email en Chat archivering voor overheden.